Γραφείο τελετών Αθήνα

Υπηρεσίες

Θρησκευτικές - Πολιτικές τελετές

Θρησκευτικές / Πολιτικές τελετές

Οργανώνουμε την κάθε κηδεία με γνώμονα τις προτιμήσεις και την οικονομική σας δυνατότητα, πάντα με βάση τα ήθη και τα έθιμα μας.

 • Φροντίδα και μεταφορά της σορού από την τοποθεσία θανάτου στο κοιμητήριο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να επιτραπεί η ταφή ή η αποτέφρωση.
 • Δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδα, τοιχοκόλληση αγγελτηρίων και εκτύπωση ευχαριστήριων καρτών μετά την κηδεία.
 • Διάθεση βιβλίου συλλυπητηρίων μέσα στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των παρευρισκομένων στην τελετή, καθώς επίσης και λίστας που περιέχει τους δωρητές των στεφάνων και δίνεται στην οικογένεια.
 • Παροχή των απαραίτητων οχημάτων και προσωπικού για την τέλεση της κηδείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της οικογένειας.
 • Δυνατότητα επιλογής από μεγάλη ποικιλία φερέτρων με στόχο την ικανοποίηση κάθε προσωπικής επιθυμίας.
 • Παραγγελία στεφάνων για την τελετή εκ μέρους του πελάτη ή τρίτων.
 • Φροντίδα της τέφρας ή των οστών και της τοποθεσίας εναπόθεσής των.
 • Παράδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων στην οικογένεια και λεπτομερής επεξήγηση όλων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την αποζημίωση των εξόδων τελετής από τον ασφαλιστικό φορέα.

Αποτέφρωση

Η χώρα μας από 2006 ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τις αποτεφρώσεις, μας δίνει την δυνατότητα αποτέφρωσης των νεκρών. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της αποτέφρωσης με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Αποτέφρωση
Μνημόσυνο

Μνημόσυνο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτεί μια επιμνημόσυνη τελετή, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις σας. Τα κύρια μνημόσυνα που συνηθίζουν να τελούνται είναι αυτά των 40 ημερών, του 1ου έτους και των 3 χρόνων προς τιμή του απελθόντα και της ανάπαυσής του.

 • Ορισμός της ώρας, της ημέρας και της τοποθεσίας που θα τελεστεί το μνημόσυνο (κοιμητήριο ή ενορία).
 • Δυνατότητα επιλογής σχεδίων για το δίσκο στον οποίο θα σερβίρονται τα κόλλυβα.
 • Μέριμνα για την τύπωση και την τοιχοκόλληση των αγγελτηρίων.
 • Ανθοστολισμός της εκκλησίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελετή.
 • Μέριμνα για την αναγγελία του γεγονότος στην εφημερίδα, αν και εφόσον η οικογένεια το επιθυμεί.
 • Παροχή προσωπικού το οποίο θα αναλάβει τη μεταφορά και τη διανομή των κολλύβων στους καλεσμένους.

Μεταφορά σορού στην επαρχία

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά της σορού σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Η μεταφορά της σορού γίνεται με αυστηρή τήρηση όλου του νομοθετικού πλαισίου περί μεταφοράς των νεκρών εντός του κράτους και μπορεί να πραγματοποιηθεί με όλα τα μέσα, με πλοίο, αεροπλάνο ή και οδικώς με δικά μας πολυτελή οχήματα. Oι διαδικασίες γίνονται πάντα κατόπιν συνεννόησης με:

 • Την οικογένεια του εκλιπόντος
 • Τις υγειονομικές αρχές της χώρας για την ασφαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας
 • Το δήμο της εκάστοτε περιοχής
 • Την εκκλησία, το κοιμητήριο και τους ιερείς για την ακριβή ημέρα και ώρα της τελετής.
Μεταφορά σορού στην επαρχία
Μνημόσυνα

Μεταφορά σορού στο εξωτερικό

Το γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα τη μεταφορά του αποθανόντα σε όποια χώρα επιθυμεί να τον παραλάβει η οικογένεια. Το γραφείο μας κατανοώντας τη δυσκολία αντιμετώπισης τέτοιων στιγμών διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών το οποίο θα καλύψει όλες τις ανάγκες της οικογένειας του εκλιπόντος.

 • Φέρετρο ανθεκτικό στις μεταφορές τέτοιου είδους, χωρίς την απαίτηση αντικατάστασής του στη χώρα προορισμού, λόγω της ειδικής προστατευτικής συσκευασίας του
 • Προστατευτική συσκευασία που προβλέπεται διεθνώς, η οποία μειώνει σημαντικά το βάρος και κατά συνέπεια τα ναύλα
 • Εύρεση απαραίτητων οχημάτων και προσωπικού για τη μεταφορά της σορού
 • Διήμερη παραμονή της σορού σε ψυκτικό θάλαμο κοιμητηρίου έως τη στιγμή αναχώρησης
 • Νεκροψία όπου απαιτείται
 • Καθαρισμός, περιποίηση και ντύσιμο αποθανόντα
 • Ταρίχευση νεκρού από ιατροδικαστή
 • Δήλωση θανάτου
 • Έκδοση αδειών μεταφοράς
 • Μεταφράσεις και θεωρήσεις απαιτούμενων εγγράφων
 • Σφραγίδα της Χάγης
 • Μεταφορά της σορού μέχρι και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς επίσης και παράδοσή της στην αεροπορική εταιρεία

Επαναπατρισμός

Στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών μας είναι και η διαδικασία του επαναπατρισμού της σορού από και προς το εξωτερικό, με όλες τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές ενέργειες, πάντα με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

 • Παραλαβή της σορού.
  Μεταφορά της σορού σε ψυκτικό θάλαμο κοιμητηρίου.
 • Μέριμνα για την πραγματοποίηση της νεκροψίας, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται.
 • Πραγμάτωση όλων των επακόλουθων διενεργειών, όπως είναι η δήλωση του θανάτου και η έκδοση των αδειών, έγγραφα απαραίτητα για τη μεταφορά του νεκρού στην Ελλάδα.
 • Μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων είτε σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας προορισμού είτε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Υλοποίηση αποτέφρωσης της σορού σε περίπτωση που αυτή ζητηθεί και παράδοση της τεφροδόχου στη διεύθυνση που θα μας υποδειχθεί.
Επαναπατρισμός
Ektafes 2 - Γεώργιος Κόρακας

Εκταφές

Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε εκ μέρους σας, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν την παράταση της ταφής, την εκταφή και τη μεταφορά των οστών οπουδήποτε. Οι διαδικασίες γίνονται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει με ή χωρίς τη δική σας παρουσία.

Γραφειοκρατικές ενέργειες
Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

Για το Δημόσιο :

 1. Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.
 2. Κατάσταση εις διπλούν στην οποία να αναγράφεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η διεύθυνση κατοικίας και υπογραφή.
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 4. Για τους πολιτικούς συνταξιούχους πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Συντάξεων, για το ποσότης σύνταξης που έπαιρνε ο αποθανών κατά το χρόνο του θανάτου του.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού χρειάζεται:

 • Αίτηση για το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Υπηρεσία Συντάξεων – Διεύθυνση Πολιτικών Συντάξεων
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Για εν ενεργεία πολιτικούς υπαλλήλους, βεβαίωση της αρμοδίας για την εκκαθάριση των αποδοχών υπηρεσίας του υπαλλήλου, περί του ύψους των αποδοχών αυτού κατά το χρόνο του θανάτου του.
 • Για έξοδα κηδείας μελών οικογένεια πολιτικών υπαλλήλων εν ενεργεία απαιτούνται τα υπ’αριθμόν 1, 2, 3, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά και επί πλέον βεβαίωση της προϊστάμενης αρχής του υπαλλήλου περί του ότι αυτός είναι πολιτικός εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, καθώς και περί του συνόλου των αποδοχών τις οποίες λαμβάνει κατά το μήνα του θανάτου του μέλους οικεγενείας του
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Βεβαίωση εργολάβου κηδειών θεωρημένη από την Αστυνομία με το γνήσιο της υπογραφής του εργολάβου, για το πρόσωπο που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ταμείο ή οργανισμό).
Γραφειοκρατικές ενέργειες
Γραφειοκρατικές ενέργειες
Γραφειοκρατικές ενέργειες
Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποτέφρωση

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια για αποτέφρωση σορού (αποτέφρωση) απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Δήλωση του νεκρού ή των οικείων του εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έως 4ου βαθμού ότι αυτή ήταν η επιθυμία του ενώ βρισκόνταν εν ζωή
 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Ταυτότητα
Ανθοστολισμός
Το γραφείο μας αναλαμβάνει με επιτυχία τους ανθοστολισμούς των εκκλησιών, με υψηλής ποιότητας άνθη δημιουργώντας την πρέπουσα αποχαιρετιστήρια τελετή για να τιμήσετε το προσφιλές σας πρόσωπο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.
Anthostolismos ekklisias 3 - Γεώργιος Κόρακας

Φωτογραφίες Ανθοστολισμοί

Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο